İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Canmak Torna olarak, Elektrik, Tarım, otomotiv ve benzer endüstriler için fason üretimi ve montajını gerçekleştiren, Manisa Turgutlu da kurulu fabrikalarımızı kapsamak üzere;

  • Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak sistematik yaklaşımlar ile tehlikeleri kaynağında yok ederek İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almayı,
  • İSG konusunda yükümlü bulunduğumuz ilgili yasal ve diğer zorunluluklara uymayı,
  • Sürekli gelişme prensibi ve ödül öneri sistemimizle İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili risk teşkil eden her türlü konularda sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
  • Yeni ürün, makine, tesis ve proseslerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından projelendirme aşamasında iken değerlendirilmesini,
  • Tüm personelimize kendini, çalışma arkadaşlarını veya ziyaretçileri tehlikeye atacak her türlü durum, hareket ve olayda, işi durdurma yetki ve sorumluluğunu vermeyi,
  • Güvenli davranışı temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü, tüm personelimize planlı eğitimler yoluyla kazandırmayı ve geliştirmeyi,

 

taahhüt ediyoruz.